CFLT

News & Insights

Folúntas Bainisteora

Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo. chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn.

Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo. go lánaimseartha agus lonnaithe in oifigí an Chomharchumainn.

An Post:

 • Déileáil le heagraíochtaí áitiúla pobail agus Stáit.
 • Riaradh a dhéanamh ar obair an Chomharchumainn.
 • Dul i gcomhairle leis na scairshealbhóirí maidir le forbairt tograí pobail.
 • Tionscnaimh áitiúla a chomhordú agus a bhainistiú.
 • Plé le forbairtí / tograí pobail atá ar siúl sa cheantar.
 • Réimse na pleanála teanga agus cur chun cinn na Gaeilge sa cheantar mar chuid lárnach don bpost.
 • Plean gníomhaíochta 5 mbliana an chomharchumainn a fheidhmiú.
 • Riaradh agus bainistiú a dhéanamh ar sheirbhísí cúram leanaí. 
 • Riaradh a dhéanamh ar sheirbhísí sóisialta.

Cáilíochtaí / Riachtanais:

 •    Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó don earnáil pobail / dheonach atá á lorg.
 •    Bheadh cáilíocht tríú leibhéal in ábhar gnó / forbairt pobail ina bhuntáiste. 
 •    Taithí bainistíochta 3 mbliana.
 •    Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, scríofa agus labhartha.
 •    Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáid, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar. 
 •    Taithí ar bhainistiú agus riaradh buiséid / deontais / airgead riachtanach.
 •    Tá Ceadúnas glan tiomána riachtanach.

Íocfar tuarastal idir €40,000-€45,000 ag brath ar thaithí agus cáilíochtaí.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh an Aoine 26 Eanáir 2024 chuig:

An Cathaoirleach, Halla Le Chéile, Bréanainn, Trá Lí, 

Co Chiarraí nó eolas chuig eolas@cflt.ie   breis eolais : 066 7138137

Is fostóir comhionannais é CFLT Teo.

Testimonials

What people are saying about us

 • Character building hike

  Started from the faha carpark by the grotto, through sheep pastures up to the stony narrow walk along the edge of the valley. There’s a bit of scrambling on the vertical rise from this point up to the top, then a short walk along the top to the peak.

  J Sheehan

  – May, 2022

 • A nice hike in rain and sun.

  Great mountain to climb research the routes the tourist route is ok but the other routes can be more challenging but great views of Tralee bay.

  Traveler86

  – July, 2021

 • Lovely

  Absolutely stunning! Breath-taking views (which I partly saw on google as it was covered in clouds in a day we went there. Well marked so it is hard to get lost. The first part (app. 1,5km) can be slightly hard and long, but it gets better later

  Anna M

  – July, 2021

 • Great climb, with varied terrain

  Really nice climb to the summit, with an easy to follow trail. Just go up by the grotto at the start and you can’t go wrong. Varied terrain and beautiful views throughout, keeping things interesting for the 4 hours round trip. Highly recommended.

  Johnhdub

  – September, 2019

 • Stunning

  Spectacular views – take the time to climb around everything that you see. From the top, you will have a great view – maybe a low cloud sitting between two ridges?

  Frederick, MD

  – September, 2019

 • Great walk up Mount Brandon

  What a special place!! It’s a bit of a hard walk up, but the white posts and crosses mean you can’t get lost when the mist descends. Epic views and very atmospheric in the swirling mist on the day we were there. But folks… Please! Please! Take home your orange peel and banana skins! They don’t belong strewn on top of such a beautiful mountain.

  Sam V

  – June, 2019

NEWSLETTER

Keep up with the latest NEWS, Walking trails & events at cloghane brandon

subscribe
Back to Top